Robot z recyklingu

Nie jest to wprawdzie papier mache, ale recykling. Ten recyklingowy robot zosta≥ zrobiony przez mojego syna 3 lyb 4 lata temu na zajÍcia plastyczne.

WiÍcej  na blogu: Wirtualny Adi.


Robot z recyklingu